• Afdwingen zonder contract?!

   De rol van een contract bij een succesvolle samenwerking (deel 2)


   Bouwdrama’s voorkom je niet met een goed contract, schreef Arent van Wassenaar in NRC (20 juni 2017). Maar hoe dan wel? En hoe kan een contract wel degelijk bijdragen aan een succesvol project? Dat vraag jij je ook wel eens af. En het zou toch fantastisch zijn als een contract samenwerking zou ondersteunen in plaats van frustreren.
   Samen met Tijn van Kamp van State Advocaten organiseren wij een drieluik van Goede Gesprekken over dit thema. Op donderdag 8 maart 2018 zitten de Opdrachtgevers aan tafel.

   Een Goed Gesprek

   Tijdens een Goed Gesprek kom je in een ontspannen setting in contact met een selecte groep van professionals (circa 12 deelnemers) die zich bezig houdt met dit thema. Wij geloven dat jullie veel van elkaar kunnen leren, elkaar kunnen inspireren en natuurlijk leveren wij daar ook een bijdrage aan. Motion Consult en Van State Advocaten organiseren dit drieuik gezamenlijk om kennis op juridisch vlak en op het vlak van samenwerken en teamdynamiek samen te brengen.

   Het thema Afdwingen zonder contract?!

   Als partijen elkaar eenmaal gevonden hebben om een project samen te realiseren, hoe zorgen we dan ervoor dat het een succesvol project wordt. Het contract verdwijnt meestal in de la en als het er dan uitkomt is het eigenlijk te laat. In de bijeenkomst geven wij onze visie en tips op wat wel niet helpt om op te nemen in contract om goed samen te werken. We organiseren hier een drietal bijeenkomsten voor. Een bijeenkomst voor alleen opdrachtgevers en voor opdrachtnemers en een gezamenlijke bijeenkomt.

   Voor wie, wanneer en waar

   Wie:              Contract- en projectmanagers in de bouw (aan opdrachtgeverszijde)
   Wanneer:      donderdag 15 maart 2018, 16.00 – 20.00 uur
   Waar:            locatie in het midden van het land

   Jij komt toch ook?!

   Wil je jouw ervaringen inbrengen en ben je nieuwsgierig naar die van anderen? Dan ben je van harte welkom! Natuurlijk laten wij je gezien het tijdstip niet met een lege maag vertrekken. In het derde gesprek van dit Drieluik brengen we opdrachtgevers en opdrachtnemers samen, dus noteer ook donderdag 29 maarti in je agenda.

   We hebben voor dit Goede Gesprek maximaal 12 plekken beschikbaar, dus meld je snel aan bij Inge Schimmel.

    Wij kijken uit naar je komst!

Voer ook een Goed Gesprek